X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

UOKiK bierze od lupę kaski ochronne dla dzieci!

05 Paź 2020
źródło: informacje UOKiK

Podczas badania, kontrolami objęto łącznie 37 przedsiębiorców, w tym 24 placówki detaliczne, 9 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych oraz 2 sprzedawców hurtowych. Łącznie w skontrolowano 54 kaski ochronne. Co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej?

Celem badania była ocena, czy wprowadzone do obrotu kaski ochronne do jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach należące do grupy środków ochrony indywidualnej (zwanych dalej ŚOI) kategorii II spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylającego dyrektywę Rady 89/686/EWG , w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wyeliminowanie z obrotu ŚOI niespełniających wymagań rozporządzenia 2016/425/UE.

Ogółem zakwestionowano 33 wyroby. Zakwestionowane modele wykazały niezgodności w następującym zakresie:
• nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączone do wyrobu – 23 przypadki
• brak certyfikatu badania typu UE lub nieprawidłowy certyfikat – 5 przypadków
• brak deklaracji zgodności UE lub nieprawidłowo sporządzona – 27 przypadków.

Natomiast oznakowanie CE, potwierdzające domniemanie zgodności z wymaganiami, było zgodne ze wzorem we wszystkich przypadkach.

W trakcie kontroli Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej pobrały do badań laboratoryjnych w zakresie parametru określonego w pkt 5.4. normy zharmonizowanej PN-EN 1078+A1:2013 - zdolność do amortyzacji 17 modeli kasków ochronnych. Wszystkie przebadane modele były zgodne z wymaganiami.

W przypadku niezgodności o charakterze formalnym, które można łatwo wyeliminować, inspektorzy Inspekcji Handlowej występowali do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Skierowano 20 wniosków o podjęcie działań, z czego w 18 przypadkach działania naprawcze zmierzające do usunięcia niezgodności formalnych zostały zakończone. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że we wprowadzanych do obrotu kaskach ochronnych zdarzają się nieprawidłowości w zakresie instrukcji i informacji jakie powinny być dołączone do wyrobu. Niezgodności stwierdzono w 61% skontrolowanych kaskach ochronnych. Przyczyną ujawnionych niezgodności w głównej mierze jest niewystarczająca wiedza producentów i importerów nt. przepisów rozporządzenia 2016/425/UE.

W konsekwencji dołączane przez producentów do środków informacje są niekompletne. Jednak nie stwierdzono niezgodności konstrukcyjnych kontrolowanych wyrobów, co oznacza, że producenci dochowują staranności odnośnie produkcji kasków ochronnych.

Polecamy także:

Idealny wózek miejski na zakupy z dziećmi - nowość od CYBEX GAZELLE S

Opublikowane przez: Joanna Łuczkowska
x
Zapisz się do newslettera