X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

UOKiK skontrolował producentów, sprzedawców i importerów lalek

25 Sie 2020
źródło: www.wiadomoscihandlowe.pl

Inspekcja Handlowa zakwestionowała 33 spośród 113 skontrolowanych zabawek. Badano bezpieczeństwo chemiczne produktów, którymi bawią się dzieci. Najwięcej objętych kontrolą zabawek (89) pochodziło z Chin. Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (27).

W Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi przeprowadzono 78 badań laboratoryjnych zabawek pod kątem występowania ftalanów. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych substancji w 20 zabawkach (np.: ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 45,1 ±5,0 proc. w głowie lalki, ftalan diizobutylu (DIBP) w ilości 15,4 proc. w zabawce figurka do skakania.)

Pod kątem obecności ftalanów najczęściej badano lalki (34 wyrobów), również w tej grupie stwierdzono najwięcej nieprawidłowości (13 zakwestionowanych wyrobów.

Ocena, czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania, określone jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. Podaje ona, czy zabawki są bezpieczne dla dzieci, w tym poprzez badania laboratoryjne właściwości chemicznych, przeprowadzone w laboratorium UOKiK.

Inspektorzy IH w 6 przypadkach stwierdzenia niezgodności formalnych (np. brak informacji umożliwiających identyfikację zabawki, brak informacji identyfikujących producenta oraz importera) wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Wydano 1 decyzję zakazującą udostępniania zabawki3. Jednocześnie inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK 9 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych. Sprawy są obecnie analizowane.

Polecamy także:

"Chcemy, żeby marki zostały zauważone przez klientów" - rozmowa z twórcami firmy Oh!sokiddy

Opublikowane przez: Joanna Łuczkowska
x
Zapisz się do newslettera