X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Wyniki kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych

12 Lip 2020
źródło: uokik.gov

Pracownicy Inspekcji Handlowej, przeprowadzili kontrolę wózków dziecięcych, sprawdzając czy wózki spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa.

Kontroli bezpieczeństwa zostało poddane 14 województw, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Głównym celem kontroli, była ocena ogólnych wymagań bezpieczeństwa. Zakres jaki dotyczył kontroli dotyczył 53 przedsiębiorstw, w poprzednim raporcie było to 87 placówek. Szczegółowej kontroli poddane zostały: 34 placówki sprzedaży detalicznej, 7 sklepów wielkopowierzchniowych, 2 hurtownie, 2 importerów, 6 producentów, 2 pierwszych dystrybutorów.

Poprzednie czynności kontrolne w temacie bezpieczeństwa produktów dziecięcych, miały miejsce w III kwartale 2018 roku. Odbyły się one w ramach ogólnokrajowej kontroli bezpieczeństwa, podczas której sprawdzono min. smoczki do uspokajania, wyroby do mocowania smoczka, barierki bezpieczeństwa,  nosidełka, łóżka dziecięce o długości wewnętrznej powyżej 900 mm.

Wyniki kontroli:

Inspektorzy Inspekcji Handlowej, ocenili bezpieczeństwo wózków, w nawiązaniu do ustawy z 12 grudnia 2003 roku, która dotyczy kryteriów zawartych w normach:

• PN-EN 1888:2012 Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
• PN-EN 1888-1:2019-02 Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. Wózki spacerowe i wózki głębokie,
• PN-EN 1888-2:2019-02 Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg.

Kontroli poddane zostały 164 partie wózków, z czego ze względów na nieprawidłowości zakwalifikowano tylko 59, stanowi to 35,89 % wszystkich poddanych badaniu. W 22,03% zakwestionowanych partii produktów stwierdzono wady konstrukcyjne, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Najwięcej zakwestionowanych partii wózków dziecięcych pochodziło z importu - aż 79.

Badania laboratoryjne - wnioski.

Badaniom laboratoryjnym, zostało poddane 18 próbek wózków. W 14 przypadkach, był to wynik negatywny, z czego w 13 próbkach stwierdzono nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne, z czego 7 wózków pochodziło z importu. W jednym z przypadków nieprawidłowości dotyczyły kwestie nieprawidłowego oznakowania.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło zapisów w instrukcjach użytkowania produktu. W 9 partiach stwierdzono, oznaczenia produktowe tylko w języku obcym, bez polskiej wersji językowej. Inne nieprawidłowości, które się pojawiły to min. niewłaściwa treść zapisów w instrukcji obsługi, bezprawne umieszczanie znaku CE, oraz ostrzeżenia dotyczące innych typów artykułów dla dzieci. Te nieprawidłowości stwierdzono u 26 przedsiębiorców, to wynik równy 49,06% skontrolowanych przedmiotów. Natomiast partie całkowicie wadliwe konstrukcyjnie, zostały przez osoby kontrolujące wstrzymane od sprzedaży.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, wystosowano 20 pism informujących głównie przedsiębiorców, którzy odpowiedzialni są za wprowadzenie produktów na rynek, aby uchybienia były usunięte. Podsumowując działania Inspekcji Handlowej, nieprawidłowości stwierdzono w ponad 1/3 partii badanych wózków dziecięcych.

Wózki dla dzieci są jednym z najbardziej popularnych artykułów w branży dziecięcej. Biorąc pod uwagę że produkty przeznaczone są dla szczególnie wrażliwej grupy konsumentów: noworodków, niemowląt i małych dzieci - przy wyborze asortymentu do swojego sklepu szczególną ale też najważniejszą uwagę, należny zwrócić na bezpieczeństwo konstrukcyjne produktu, a nie tylko na design.

autor: Dorota Kubańska 

***

Polecamy także:

Systemy mocowania fotelików rowerowych dla dzieci

Systemy mocowania fotelików rowerowych dla dzieci

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Łuczkowska
x
Zapisz się do newslettera