X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

30 Cze 2020

źródło: uokik.gov; unsplash

Bezpieczeństwo zabawek - informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek pod kątem występowania WWA w 2020 r.

ZAKRES KONTROLI: Teren całego kraju (16 województw).
CEL KONTROLI: Ocena czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek czy są bezpieczne dla dzieci, w tym poprzez badania laboratoryjne laboratorium UOKiK w Łodzi.
TERMIN KONTROLI: I kwartał 2020 roku.

 

Poniżej wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek:

Łącznie zakwestionowano 30% skontrolowanych zabawek pod kątem formalnym. Tabela przedstawia udział zabawek niezgodnych w podziale na podmioty gospodarcze, które kontrolowano.Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Najwięcej objętych kontrolą zabawek pochodziło z importu (95%).

 

Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Najwięcej niezgodności formalnych dotyczyło braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera (75%).

 

Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

 

Badania Laboratoryjne: Łącznie zbadano 18 zabawek (samochodzików), nie stwierdzając nieprawidłowości.

Badania zostały przeprowadzone  w Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi. Zabawki zostały poddane badaniom pod kątem występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wykazujących właściwości genotoksyczne, mutagenne i kancerogenne (WWA). Najczęściej WWA występują jednak w barwionej na czarno gumie, dlatego też do badań wysyłano pojazdy posiadające gumowe opony. Łącznie zbadane zostało  18 zabawek (samochodzików), nie stwierdzając nieprawidłowości. Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych, inspektorzy IH w 5 przypadkach wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.

Wnioski z kontroli w przypadku niezgodności formalnych najczęściej kwestionowano, brak danych identyfikujących producenta i importera. Jest to jedna z najczęściej występujących nieprawidłowości od lat. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wykazują silne właściwości genotoksyczne, mutagenne i kancerogenne oraz są zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Najczęściej znajdowane się one zabawkach wykonanych w całości lub zawierających elementy wykonane z gumy, i polichlorku winylu (PCW). Pomimo, że przeprowadzone badania laboratoryjne i ich wyniki nie wykazały występowania tych substancji w zabawkach, z uwagi na ich udowodniony negatywny wpływ na zdrowie człowieka (a w szczególności dzieci), wskazane jest stałe monitorowanie rynku zabawek w tym zakresie.

autor: Dorota Kubańska

***

Polecamy także:

 

Sklep z zabawkami dla dzieci - pomysł na biznes

Opublikowane przez: Joanna Łuczkowska
x
Zapisz się do newslettera